Naše záměry:

Společné osvobození skrze sebepoznání, prostřednictvím dechu, hlasu, doteku, práce s energií a spolutvoření.

Základní principy vzájemné podpory a inspirace:

1) Osvobodím se já. Ale k tomu si sám nestačím, k tomu potřebuji tebe.

2) Osvobodím tebe a ty osvobodíš mě. Jsme si rovni.

3) Vztáhneme se společně k tomu, co nás přesahuje (to třetí, transcendentní, božské).

4) A na těchto základech tvoříme nový svět, novou společnost, novou komunitu, novou kulturu.

Inspirováno Otto Grossem

Kdo jsi?

Víš kdo jsi? ⇒ Sebepoznání

Víš kdo jsi? Zdánlivě jednoduchá otázka, která však má tu moc od základu proměnit tvůj život. Obrácení pozornosti zpět k sobě je jako probuzení, jako otevření očí, jako návrat domů. Jsem zastáncem názoru, že bychom měli nejprve začít u sebe, porozumět sobě, protože pokud neznáme pravdu sami o sobě, tak můžeme jen těžko porozumět druhým, životu, nebo skutečnosti, která nás přesahuje.

Sebepoznání je klíčem k nalezení vnitřní i vnější rovnováhy, svobody, klidu, k naplněným vztahům bez zbytečných konfliktů, je to jako vzít zpět do vlastních rukou kormidlo své jedinečnosti, dává nám možnost stát se hlavním hrdinou svého příběhu.

Nevědomost ⇒ Poznání

Nevědomost je už od nepaměti označována za příčinu všeho utrpení. Poznání skutečných příčin našeho neštěstí je jako možnost „sundat ruku z rozpálených kamen a znovu už ji tam nevracet“. Vědomí obohacené poznáním nám umožňuje přestat být bezmocnou obětí vnějších okolností a neopakovat stále stejné chyby. Skutečné poznání ale není jen informace, kterou zase zapomeneme, je to žitá, integrovaná skutečnost, která se stává novou realitou.

Cílem projektu tedy není jen informovat, ale především umožnit vaši vlastní, bezpečnou proměnu, cestu z nevědomosti k naplněnému, smysluplnému životu, moudrosti a štěstí, které není podmíněné vnějším.

Uvolnění, integrace ⇒ Svoboda

Důležitou, až klíčovou součástí sebepoznání je přijetí a uvolnění hlubokých příčin toho, proč nejsme sami sebou, proč bojujeme a ubližujeme sobě nebo druhým, místo života v lehkosti a souladu. Určitým otiskem (traumatem) zkreslené sebe-vnímání je příčinou všech našich závislostí, veškeré bezmoci, konfliktů, nefunkčních vztahů…, je to „filtr“ mezi našim průzračným, neomezeným zdrojem a vnější manifestací prožívané reality. Trauma je jako špinavé okno, skrze které vidíme nebezpečný, nespravedlivý svět nedostatku a oddělenosti, místo bezpečné, klidné a láskyplné zahrady. Skrze sebepoznání je možné toto zkreslení uvidět, přijmout a následně uvolnit – realizovat stav svobody (spásy) nezávislý na vnějším. 

Centrum sebepoznání ti bude sloužit jako mapa a překladatel na cestě, jako nejlepší učitel a parťák, který tě podpoří v návratu do rovnováhy a naplnění i projevení tvého skutečného potenciálu.

Inspirace ⇒ Spolupráce ⇒ Komunita

Všichni jsme tak jedineční, každý umíme něco jiného, a v tom můžeme nalézt velkou sílu. Vzájemná inspirace, podpora a sdílení s podobně naladěnými lidmi je dalším důležitým klíčem. Přijetím zodpovědnosti za svůj vlastní život se otevíráme úplně novým možnostem tvoření a otevíráme brány osobní i společné seberealizace na všech úrovních.

Kdo jsme my?

Jsme komunitou podobně naladěných,
vzájemně se inspirujících lidí.

Jsme tvořivou, společensky prospěšnou, kreativní organizací.

Jsme také zapsaným spolkem Centrum sebepoznání

Účel spolku:

Účelem spolku je vzájemné vzdělávání a osobní rozvoj členů, sdílení znalostí, zkušeností, sítí společenských kontaktů a výhod a příležitostí z toho vyplývajících. Spolek má zájem probouzet a rozvíjet skutečný potenciál členů a tohoto účelu chce dosáhnout zejména prostřednictvím vytváření a realizace různých projektů a pořádáním společenských, sportovních, vzdělávacích, osvětových a kulturních akcí a seminářů, a to zejména z oblasti sebepoznání a zdravého způsobu života a prezentování principů a myšlenek s tímto souvisejících, které dopadají i do dalších sfér života jedince a jsou v komplexu způsobilé takto na jedince a jeho životní postoje a myšlení pozitivně působit a přispět tak k celospolečenskému růstu životní úrovně a vzájemné empatie.

Cíle spolku a předmět jeho hlavní činnosti:

1) Poskytování poradenství a podpory zejména členům spolku.
2) Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, kurzy, semináře, sebepoznávací pobyty).
3) Realizace osvětové činnosti zejména v oblasti sebepoznání, hlubinné a vývojové psychologie.
4) Realizace projektů a osvětové činnosti týkající se terapie tmou a pobytů ve tmě.
5) Podpora prevence a redukce rizik spojených se sebepoznáním.
6) Podpora zlepšení přístupu jednotlivců k péči o vlastní duševní i fyzické zdraví.
7) Provozování a správa webového portálu.
8) Podporuje rozvoj umělecké činnosti a tvorby.
9) Vytváření lepších životních podmínek pro rodiče, děti a mládež.
10) Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
11) Podpora fyzických i právnických osob se stejnými nebo podobnými cíli a oblastmi zájmů.

 Libor Váňa

zakladatel, tvůrce, průvodce

Moje filosofie:

Nejsem příslušníkem, ale ani odpůrcem žádného náboženství. Mým náboženstvím je názor, že nejprve je důležité poznat sebe sama a věřit v sebe – pochopitelně v sounáležitosti s celkem. Protože pokud neznáme pravdu sami o sobě, tak můžeme jen těžko porozumět druhým, životu, nebo skutečnosti, která nás přesahuje.

Také jsem poznal, jak nesmírně důležité je, obzvláště pro západního člověka, znovu obnovit svoji schopnost cítit, otevřít své srdce a být lidský. Nepodléhat jen intelektuálním konceptům, vypočítavému rozumu či institucím. Zpomalit, zjednodušit, začít znovu dýchat. Mezi rozumem a citem je nezbytné najít rovnováhu. To považuji za jeden z mostů k nám samotným, naplněnému životu, k širší skutečnosti i k našemu životnímu prostředí.

I když se to může někdy zdát těžko přijatelné, tak to jen my sami jsme ti, na koho jsme celou dobu čekali. Uvnitř nás je spasitel i spása, naplnění i blaženost, stejně jako části a přesvědčení, které tomu nevěří a brání se. Skutečné přijetí zodpovědnosti za vlastní život a upřímná touha po Pravdě je převozníkem i vorem, který nás zaručeně přepraví na druhý břeh. Naše falešná přesvědčení, touhy a lpění jsou jediným poplatkem, který je za to potřeba odevzdat.

Připojte se k nám:

Napiš nám: